راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سنندج
دوشنبه 7 بهمن 349,000
چهارشنبه 9 بهمن 232,000
پنجشنبه 10 بهمن 225,000
جمعه 11 بهمن 431,000
شنبه 12 بهمن 232,000
دوشنبه 14 بهمن 266,000
پنجشنبه 17 بهمن 225,000
جمعه 18 بهمن 225,000
دوشنبه 21 بهمن 349,000
پنجشنبه 24 بهمن 307,000
جمعه 25 بهمن 266,000
دوشنبه 28 بهمن 307,000
پنجشنبه 1 اسفند 307,000
جمعه 2 اسفند 307,000
دوشنبه 5 اسفند 307,000
چهارشنبه 7 اسفند 321,000
پنجشنبه 8 اسفند 321,000
جمعه 9 اسفند 321,000
دوشنبه 12 اسفند 321,000
چهارشنبه 14 اسفند 321,000
پنجشنبه 15 اسفند 321,000
جمعه 16 اسفند 448,000
چهارشنبه 21 اسفند 448,000
پنجشنبه 22 اسفند 448,000